Değişim kaynağı ile kullanıcı sözleşmesi

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Sözleşme, hizmetlerin dönüşüm platformu tarafından sağlanmasına ilişkin koşulları tanımlar.

1.2. Dönüştürme platformu, işlevleri elektronik ve dijital para biriminin değişimini içeren prostocash.com web kaynağı olarak anlaşılır.

1.3. Müşteriler, bir dönüştürme platformu (bundan böyle Platform olarak anılacaktır) aracılığıyla bir değişim işlemi gerçekleştirme niyetini ifade eden bireysel vatandaşlar ve işletmeler olarak kabul edilir.

1.4. Platform ve Müşteri birlikte anıldığında Taraflar olarak anılacaktır.

1.5. Taraflar, bu elektronik Sözleşmenin yazılı bir sözleşme hükmünde olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

1.6. Bu Sözleşme, prostocash.com web kaynağında bir dönüştürme uygulamasının kaydı yoluyla kabul edilen halka açık bir tekliftir.

 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Platform tarafından sağlanan hizmetler 4. maddede verilmiştir. Bunların sağlanmasına ilişkin prosedür, prosedürü 5. maddede açıklanan Düzenlemeler tarafından belirlenir. Müşteri, 9. maddedeki koşullara uymakla yükümlüdür.

2.2. Dönüşüm hizmetleri ücretlidir. Platform üzerinden değişim yapan müşteri uygun ücreti ödemek zorundadır.

 

3. Tarafların karşılıklı yükümlülükleri

3.1. Platform şunları taahhüt eder:

3.1.1. Qiwi, Yandex.Money, Payeer ve OKPAY gibi EPS"nin başlık birimlerini Yönetmelikte belirtilen koşullar altında dönüştürün.

3.1.2. Müşteriye Platformun çalışma koşulları ile ilgili bilgilere ve ayrıca dönüştürme işlemleri için teknik desteğe erişim sağlayın.

3.1.3. Miktarları ve yürütme süreleri de dahil olmak üzere, dönüştürme işlemleriyle ilgili verilerin gizliliğini sağlayın. İlgili veriler yalnızca aktarımı yapan Müşteri tarafından kullanılabilir. Uygulamasında gizli bir kaynak yer aldıysa, işlem "Gizli" statüsünü kazanır ve bununla ilgili bilgiler ifşa edilmez.

3.1.4. Yetkisiz kişilerin dönüşümle ilgili bilgilere erişimini kısıtlayın.

3.1.5. Yönetmelikte belirtilen durumlarda müşterilere indirimli hizmet sunmak.

3.1.6. Müşteri, bu Sözleşmenin 3.2.5, 5.4-5.6 maddeleri temelinde şikayette bulunduktan sonra 24 saat içinde Müşterinin hesabına para aktarın.

 

3.2. Müşteri şunları taahhüt eder:

3.2.1. Platformun operatörlerine aktarım için bilgi sağlayın. Ayrıca, eksiksiz ve güvenilir olmalıdırlar.

3.2.2. Platformdan mesaj almak için çalışan bir E-posta belirtin.

3.2.3. Özel ekipman kullanarak ağa bağlanın.

3.2.4. Bu belgenin koşullarına uyun.

3.2.5. İşlemin tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi durumlarının yanı sıra 5.4-5.6 maddelerinde belirtilen olayların meydana gelmesi hakkında idareyi bilgilendirin. Mesaj olaydan sonra bir ay içinde gönderilmelidir. Bu koşul yerine getirilmezse, tartışmalı tüm fonlar Platformun mülkiyetine geçer.

3.2.6. İkamet ettiği devletin ve vatandaşı olduğu ülkenin düzenleyici gerekliliklerine kesinlikle uymak.

3.2.7. İnternette dönüştürme işlemlerinin uygulanmasına ilişkin koşulları düzenleyen düzenleyici kanunların koşullarına uyun.

 

3.3. Platformun hakkı:

3.3.1. Bakım ve sorun giderme için faaliyetleri askıya alın.

3.3.2. Müşteri dolandırıcılıktan şikayet ederse, bu ortaklar tarafından talep edildiyse veya yetkili makamların çalışanları tarafından talep edildiyse dönüştürme işlemini durdurun.

3.3.3. İndirim verme tutarını ve prosedürünü bağımsız olarak belirlemek.

3.3.4. Dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için komisyon tutarını onaylayın ve değiştirin.

3.3.5. Herhangi bir Müşteriye herhangi bir açıklama yapmadan hizmeti reddetmek.

3.3.6. İşlem sırasında bir hata yapılmışsa, Platform yönetimi E-posta, cep telefonu veya cüzdanın ekran görüntüsü kullanılarak onayını talep etme hakkına sahiptir.

3.3.7. Uygunsuz davranış sergileyen Müşteri ile diyaloğu kesmek veya başvuruyu tamamlamak için gerekli bilgileri sağlamayı reddetmek.

3.3.8. Madde 5.4.-5.6"da açıklanan bir durumda aktarımı bloke edin.

3.3.9. Fonları bloke edin ve kimliği doğrulanana kadar Müşteriye iade etmeyin.

3.3.10. Müşteri tarafından prostocash.com web kaynağının elektronik parası veya elektronik para alışverişi için üçüncü taraf hizmetleri ile sebepsiz zenginleşme olması durumunda , site yönetimi, gerekçeleri ve tüm gerekçeleri bulununcaya kadar başvurunun yürütülmesini askıya alma hakkına sahiptir. durumlar açıklığa kavuşturulur ve ayrıca Platform veya diğer değişim hizmetleri tarafından maruz kalınan zararlar için tazminat ödenir. 

3.3.11. Durumunda ödeme daha geç ayarlanan saatte, hem de bir önerilenden daha sebebiyle bir ücret düşürmek ile para gönderdiler fazla 30 dakika işleminiz onaylandıktan durumunda, hizmet kur yeniden hesaplamak hakkına sahiptir.  

 

4. Sağlanan hizmetlerin listesi

4.1. Platform, elektronik para birimlerinin katılımıyla dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

4.2. Ortaklar arasında belirtilen listeye göre bankalar bulunmaktadır.

 

5. Takas işlemlerinin düzenlenmesi

5.1. Paranın Platform hesabına geçmesinden sonra dönüşüm gerçekleştirilir.

5.2. Müşteri tarafından belirtilen ayrıntılara para transferi yapıldıktan sonra değişim tamamlanmış sayılır.

5.3. Müşteri, başlatılan işlemin iptalini veya dönüşümde kullanılan fonların iadesini talep etme hakkına sahip değildir.

5.4. Müşteri, miktarı başvuruyla eşleşmeyen para gönderdiğinde, Platform yönetimi dönüşümü askıya alma ve başvurunun nihai sonucunu yeniden hesaplama hakkına sahiptir. İşlemin bloke edilmesi durumunda, transfer ancak Madde 3.2.5 esas alınarak Müşterinin talebi üzerine gerçekleştirilir. Dönüşüm, başladığı tarihte yürürlükte olan döviz kuru üzerinden yapılır.

5.5. Müşteri yanlış bir hesap numarası belirtmişse, Platform dönüştürmeyi gerçekleştirmez. Geri ödeme, Madde 3.2.5"e dayanarak, yalnızca Müşteri"nin talebinden sonra mümkündür.

5.6. Ödeme başkasının hesabından yapıldıysa veya Müşteri tutarını ayarladıysa, Platform çalışanları dönüştürme işlemini bloke etme hakkına sahiptir. Para, madde 3.2.5 sırasına göre itirazından sonra iade edilir.

5.7. Bitcoin"leri içeren bir dönüştürme işlemi gerçekleştirirken, çeyrek saatten birkaç güne kadar süren transfer süresini hesaba katmak gerekir. Platform çalışanlarının bu süreyi azaltma imkanı yoktur.

5.8 Bu hizmetin oranlarındaki farktan nihai karı elde etmek için takas hizmetini çok sayıda borsada kullanmak yasaktır. Aksi takdirde platform dönüşümü iptal etme hakkına sahiptir.

5.9 Her halükarda iade yapıldığında, 10.5.1 maddesi hariç %5 komisyon kesintisi yapılır.

 

6. Platform garantileri ve Tarafların sorumluluğu

6.1. Platform çalışanları, bir uygulama yerleştirirken yapılan hatalardan veya Müşteri"nin hizmeti kullanırken yaptığı diğer hatalardan sorumlu değildir. Para yanlışlıkla üçüncü bir tarafa aktarılsa bile işlem iptal edilemez.

6.2. Platform, dönüştürme işlemini gerçekleştirdiği Müşteri"nin ekipmanının güvenliğinden sorumlu değildir.

6.3. Kredi kuruluşlarının veya EPS"nin neden olduğu dönüşüm gecikmelerinden platform sorumlu değildir.

6.4. Platform, dönüşümün karlılığı hakkında yanlış bir kanıdan dolayı Müşterinin maruz kaldığı zararlardan sorumlu değildir.

6.5. Dönüştürme işleminin kendi hataları nedeniyle ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda tüm masraflar müşteriye aittir.

6.6. Müşteri, dönüşüme katılan finansal varlıkları elden çıkarma yetkisine sahip olduğunu garanti eder.

6.7. Değişim işlemi sırasında üçüncü şahıslara zarar verildiyse, bunu tazmin etme yükümlülüğü Müşteriye düşer. Hasar, değişim için sağlanan tutarlardan mahsup edilir.

6.8. Müşteri, bulunduğu ülkenin mevzuatına göre Platformu kullanmanın reşit olma yaşına ulaştığını garanti eder.

 

7. İş sırasını değiştirme

7.1. Platform yönetimi, Sözleşme hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Güncellenmiş basım, prostocash.com web kaynağında yayınlandıktan sonra geçerli sayılır.

 

8. Mücbir sebep

8.1. Mücbir sebep hallerinde, Taraflar sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Öngörülemeyen durumlar arasında bir terör eylemi, askeri çatışma, yangın, siber saldırı, sel, diğer doğal afetler, hükümet kararları ve ayrıca enerjiye, telekomünikasyon ağlarına ve İnternete erişim eksikliği sayılabilir.

 

9. Dönüştürme işlemlerini gerçekleştirme prosedürü

9.1. Müşteri, yasa dışı işlemler yapmak için Platformun işlevselliğini kullanma hakkına sahip değildir. Müşteri, şüpheli fonların dönüştürülmesinden sorumlu tutulacağını anlar. Sorumluluk, ihlalin gerçekleştiği devletin kurallarına göre doğar.

9.2. Şüpheli fonların dönüştürülmesi durumunda, Platform zarar gören tarafı, kolluk kuvvetlerini veya EPS"yi talebi üzerine bilgilendirme hakkını saklı tutar.

9.3. Bir dönüştürme işlemi gerçekleştirmek için Müşteri, gerekli miktarda para birimini elektronik cüzdandan transfer etmelidir. Platform çalışanlarının, kullanımlarının yasallığını doğrulamak için hiçbir gerekçesi yoktur. Müşteri, parayı dönüştürme işleminde kullanma yetkisine sahip olduğunu garanti eder.

9.4. Banka havalesi, ödemenin güvenliğini sağlamak için EPS İnternet bankacılığı sisteminin kullanılmasını sağlar. 

9.5. Müşteri"nin onayı ile üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen dönüştürme işleminden platform sorumlu değildir.

9.6. Müşteri, "Değişim kurallarını kabul ediyorum" seçeneğini etkinleştirirse, Sözleşmenin tüm şartlarını tamamen kabul ettiğini ifade eder.

 

10. Platformda Müşterinin Tanımlanması

10.1. Müşteri, Platform hizmetlerini kullanarak, kişisel tanımlamaya tabi olmayı kabul eder.

10.2. Platform, tam tanımlama için gerekli gördüğü herhangi bir formatta ve hacimde her türlü kişisel veriyi talep edebilir.

10.3. Müşteri, Platform"un kimliğini doğrulamak veya Müşteri"yi ve/veya Platform"u dolandırıcılık gibi mali suçlardan korumak için gerekli araştırmaları doğrudan veya üçüncü kişiler aracılığıyla yapacağını kabul eder. Bu tür üçüncü kişiler KYC hizmetleri ve/veya diğer sistemler olabilir, Müşteri Platform"u bu tür seçimlerde sınırlamaz.

10.4 Müşteri, tanımlamayı gözden geçirerek, Platform"un Müşteri ile ilgili olarak Platform"un gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yürütmesini kabul eder. Platform, kendi takdirine bağlı olarak bu araştırma için üçüncü bir kişiyi görevlendirebilir.

10.5. Müşteri, Platform hizmetlerini kullanarak, Platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlerden tüm çevrimiçi adreslerin AML doğrulamasını kabul eder.

10.5.1. Platform, değişime katılan Müşterinin cüzdanının çevrimiçi adresi aşağıdaki kavramlarla ilişkiliyse, Müşterinin kimliğinin geçişini talep etme hakkına sahiptir:

  • Yasadışı Hizmet;
  • Karıştırma Hizmeti;
  • Sahte Değişim;
  • Darknet Pazar Yeri;
  • Darknet Hizmeti;
  • Fidye;
  • Aldatmaca;
  • Çalınan Paralar.

Bağlantı kurulursa, Müşterinin kimliği belirlendikten sonra, para transferi sırasındaki ağ komisyonu düşülerek para gönderenin bilgilerine iade edilecektir.

 

Navigasyon